Lista aktualności Lista aktualności

Realizacja projektu partnerskiego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Nadleśnictwo Kędzierzyn wraz z Gminą Kędzierzyn-Koźle i Gminą Ujazd przystąpiło do realizacji projektu pn. "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwo Kędzierzyn". W ramach tego projektu planuje się wykonać modernizację i rozbudowę Leśnego Ośrodka Edukacyjnego "Stampnica".