Aktualności

W końcu w lasach Nadleśnictwa Kędzierzyn zagościła mroźna zima. Śnieg zasypał wszystkie ostępy leśne...

Mała retencja w Nadleśncitwie Kędzierzyn

Nadleśnictwo Kędzierzyn informuje, że uczestniczy w realizacji ogólnopolskiego projektu pt. "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Kędzierzyn prowadzi sprzedaż detaliczną surowca drzewnego.