Aktualności

Nadleśnictwo Kędzierzyn posiada do wydzierżawienia grunty rolne położone w granicach zasięgu terytorialnego - według poniższego zestawienia.

Mała retencja w Nadleśncitwie Kędzierzyn

Nadleśnictwo Kędzierzyn informuje, że uczestniczy w realizacji ogólnopolskiego projektu pt. "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Kędzierzyn prowadzi sprzedaż detaliczną surowca drzewnego.